Cuộc thi ý tưởng của năm 2014 ClearWindow

Vào ngày 17/5/2014, công ty cửa nhựa ClearWindow đã tồ chức sân chơi mới cho toàn thể nhân viên trong công ty với nội dung ” ý tưởng của năm”. Sân chơi giúp cho nhân viên cửa nhựa ClearWindow đưa ra các ý tưởng hay, sáng tạo, thực tế… nhằm đóng góp cho sự phất triển cửa công ty. Lần đầu tiên tồ chức đã có được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể nhân viên công ty và đưa ra nhiều ý tường tốt. Hẹn gặp lại vào tháng 5 năm sau.

–   Dưới đây là 1 số hình ảnh trong ngày cuối của cuộc thi:

 

IMG_0602 IMG_0604 IMG_0608 IMG_0612 IMG_0619 IMG_0623 IMG_0625