Sửa công ty, mở rộng văn phòng

Sau khi mở rộng nhà xưởng vào giửa năm 2013 nhằm đáp ứng thị trường, bắt đầu năm 2014 ( từ ngày 14/3/2014-23/3/2014)  công ty thi công lại văn phòng và showroom cũng như nâng cao nơi làm việc của các nhân viên nhằm giúp nhân viên có môi trường làm việc tốt nhất và giúp khách hàng nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ công ty.

IMAG1472IMAG1463 IMAG1464 IMAG1465 IMAG1466