Khai trương nhà xưởng mới

 

–          Năm 2012 công ty sản xuất ra được 2.000m/ năm và năm 2013 năng xuất tăng lên 5000m/nam nhưng vẫn không đáp ứng đủ cho thị trường cửa nhựa ngày càng phát triển.Và cuối năm 2013 công ty đã quyết định mở thêm nhà xưởng mới có năng xuất 20.000m/năm vào tháng 11/2013 nhằm đáp ứng cho thị trường. Dưới đây là 1 số hình ảnh ngày ngày trương nhà xưởng kết hợp với lễ ra mắt phụ kiển NEWWAY.

IMG_3186 IMG_3271 IMG_3187 IMG_3240 IMG_3236 IMG_3322 IMG_3223 IMG_3224 IMG_3244 IMG_3246 IMG_3281 IMG_3274 IMG_3259 IMG_3257 IMG_3273 IMG_3250