Đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng năm 2014

Mỗi năm công ty tổ chức các buổi đào tạo cho các nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên lắp đặt…… đưới đây là 1 vài hình ảnh về 2 buổi đào tạo kỹ năng bán hàng với sự giảng dạy của chuyên giá Nguyễn Hữu Tín.

 

IMG_0969IMG_0973 IMG_0975 IMG_0977 IMG_0980 IMG_0985 IMG_0986 IMG_0995 IMG_0997 IMG_0999 IMG_1009