Chương trình du lịch dành cho toàn thể nhân viên & Gia đinh ClearWindow

Mỗi năm 1 lần vào tháng 9, nhằm giúp nhân viên được thư giản nghỉ ngơi hồi phục tinh thần và sức khỏe cũng như có thời gian tụ hợp toàn thể công ty tạo thêm sự đoàn kết, Công ty ClearWindow tổ chức du lịch dã ngoại cho toàn thể nhân viên cùng gia đình.

 

IMG_1630IMG_0162 IMG_0185 IMG_0192 IMG_0205 IMG_0208 IMG_0209 IMG_0215 IMG_0224 IMG_0226 IMG_0230 IMG_0235 IMG_0244 IMG_0245 IMG_0246 IMG_1005 IMG_1008 IMG_1144 IMG_1170 IMG_1185 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1382 IMG_1442