Văn Phòng Làm Việc PRUDENTIAL

  • Năm thực hiện: 2013
  • Loại hình sản phẩm: Cửa nhựa uPVC, Cửa Kính Thủy lực, Cửa Cuốn,Vách Ngăn và Mặt Dựng Kính
  • Chủ đầu tư (đơn vị ký hợp đồng): Võ Thị Kim Chi
  • Địa điểm xây dựng: 173 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP.Vũng Tàu
    proden