Công trình tòa nhà Vinaphone

  • Năm thực hiện: 2013
  • Loại hình sản phẩm: Cửa nhựa uPVC
  • Chủ đầu tư (đơn vị ký hợp đồng):
  • Địa điểm xây dựng: Thành Thái ,Quận 10 ,TP.Hồ Chí Minh