Công Trình nhà thờ Hợp An

  • Năm thực hiện: 2013
  • Loại hình sản phẩm: Cửa nhựa uPVC,vách dựng kiếng
  • Chủ đầu tư (đơn vị ký hợp đồng): nhà thờ Hợp An
  • Địa điểm xây dựng: Nhà thờ Hợp An, đường Phạm Văn Chiêu  ,Quận Gò Vấp ,TP.Hồ Chí Minh